Informacje dla uczestników funduszy Opera, Novo, Optimum

Wycena

Opublikowana w dniu 15 grudnia 2023 r.

Opublikowana w dniu 15 grudnia 2023 r.

Opublikowana w dniu 15 grudnia 2023 r.

Opublikowana w dniu 15 grudnia 2023 r.

Opublikowana w dniu 15 grudnia 2023 r.

Opublikowana w dniu 15 grudnia 2023 r.

Opublikowana w dniu 31 sierpnia 2023r.

ING Bank Śląski będący likwidatorem Opera FIO w likwidacji z wydzielonymi subfunduszami, zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. 10 pkt. d Statutu Opera Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, niniejszym informuje, że wartość jednostki uczestnictwa na dzień otwarcia likwidacji tj. 8 maja 2023r. wynosi:

 • Opera Subfundusz Pecunia.pl w likwidacji 10,92 PLN
 • Opera Subfundusz Avista.pl w likwidacji 15,06 PLN
 • Opera Subfundusz Universa.pl w likwidacji 4,00 PLN

oraz wartość jednostki uczestnictwa na dzień otwarcia likwidacji tj. 30 grudnia 2022r. wynosi:

 • Opera Subfundusz Equilibrium.pl w likwidacji 5,25 PLN

Opublikowana w dniu 31 sierpnia 2023r.

ING Bank Śląski będący likwidatorem Opera NGO SFIO w likwidacji zgodnie z postanowieniami art. 2 ust. 6 pkt. d Statutu Opera NGO Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, niniejszym informuje, że wartość jednostki uczestnictwa na dzień otwarcia likwidacji tj. 8 maja 2023r. wynosi:

 • Opera NGO SFIO w likwidacji 9,23 PLN

Opublikowana w dniu 31 sierpnia 2023r.

ING Bank Śląski będący likwidatorem Opera SFIO w likwidacji z wydzielonymi subfunduszami, zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. 11 pkt. d Statutu Opera Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, niniejszym informuje, że wartość jednostki uczestnictwa na dzień otwarcia likwidacji tj. 8 maja 2023r. wynosi:

 • OperaBeta-plus.pl w likwidacji 3,83 PLN
 • Opera Alfa-plus.pl w likwidacji 14,90 PLN
 • Opera Tutus - plus w likwidacji 12,28 PLN

oraz zgodnie z art. 3 ust. 11 pkt. e wartość jednostki uczestnictwa na dzień otwarcia likwidacji tj. 30 grudnia 2022r. wynosi:

 • Opera Avista-plus.pl w likwidacji w likwidacji 7,44 PLN

Opublikowana w dniu 31 sierpnia 2023r.

ING Bank Śląski będący likwidatorem Opera za 3 Grosze FIZ w likwidacji zgodnie z postanowieniami art. 2 ust. 8 pkt. d Statutu Opera za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, niniejszym informuje, że wartość certyfikatu inwestycyjnego na dzień otwarcia likwidacji tj. 8 maja 2023r. wynosi:

 • Opera za 3 Grosze FIZ w likwidacji 225,53 PLN

Opublikowana w dniu 31 sierpnia 2023r.

ING Bank Śląski będący likwidatorem Optimum FIO w likwidacji z wydzielonymi subfunduszami, zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. 11 pkt. g Statutu Optimum Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, niniejszym informuje, że wartość jednostki uczestnictwa na dzień otwarcia likwidacji tj. 8 maja 2023r. wynosi:

 • Optimum Konserwatywny FIO w likwidacji 8,41 PLN
 • Optimum Obligacji FIO w likwidacji 7,87 PLN
 • Optimum Akcji FIO w likwidacji 5,52 PLN
 • VL Agresywny w likwidacji 6,32 PLN
 • VL Aktywny w likwidacji 6,44 PLN

ING Bank Śląski będący likwidatorem Novo FIO w likwidacji z wydzielonymi subfunduszami, niniejszym informuje, że zgodnie ze Statutem Novo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego nie jest dokonywana wycena wartości jednostek uczestnictwa na dzień otwarcia likwidacji.

Informacja o wycenie wartości jednostek uczestnictwa Novo FIO będzie opublikowana wraz ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień otwarcia likwidacji.

Kontakt

dla uczestników funduszy Opera, Novo, Optimum

Adres do korespondencji

ING Bank Śląski SA, 
Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul.  Chorzowska  50
40-101 Katowice
z dopiskiem „fundusze Opera”

Zadzwoń

Numer telefonu:
dla funduszy Opera, Optimum
+48 22 355 46 82
dla funduszy Novo
+48 22 355 46 81
od pn. do pt.
(w godz. 9:00 – 17:00)

Wyślij wiadomość

e-mail: klienci.opera@ing.pl

Wyślij wiadomość