Informacje dla uczestników funduszu BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w likwidacji oraz wyceny subfunduszu BPS Spokojna Inwestycja w likwidacji

Wycena

Informacje w przygotowaniu.

Kontakt

dla uczestników funduszu BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w likwidacji oraz wyceny subfunduszu BPS Spokojna Inwestycja w likwidacji

Adres do korespondencji

ING Bank Śląski SA, 
ul.  Chorzowska  50
40-101 Katowice
z dopiskiem „fundusz BPS”

Wyślij wiadomość

e-mail: klienci.bps@ing.pl

Wyślij wiadomość

Zadzwoń

Numer telefonu:
+48 32 508 09 20

od pn. do pt.
(w godz. 11:00 – 14:00)